Coroczna kontrola kominów i konsekwencje za jej brak

Strona główna » Blog » Coroczna kontrola kominów i konsekwencje za jej brak
Czyszczenie komina

Komin to ważny element konstrukcyjny domu. Jest równie ważny, jak dach oraz fundament. Dzięki kominowi zachowujemy właściwą cyrkulacje powietrza w pomieszczeniach, a szkodliwe środki powstające podczas spalania są usuwane na zewnątrz budynku bez ryzyka zadymienia budynku.

Aby zachować prawidłowe działanie system ogrzewania, potrzebny jest dopływ świeżego powietrza oraz usuwanie w bezpieczny sposób pojawiających się podczas procesu spalania dymu i sadzy Gwarancją prawidłowego działania są przewody kominowe. Jeśli w przypadku zanieczyszczeń lub błędnej konstrukcji nie są drożne, cyrkulacja powietrza jest zaburzona oraz rośnie ryzyko że mieszkańcy w wyniku pożaru mogą ulec zaczadzeniu oraz utraty w wyniku pożaru.

Prawo wymusza coroczną kontrole sprawdzania drożności kominów

Prawo budowlane ze względów bezpieczeństwa wymusza na właścicielach budynków dokonywanie przeglądów kominowych.

Podczas kontroli kominiarz sprawdza stan przewodów spalinowych, wentylacyjnych oraz dymowych. Proces czyszczenia jest przeprowadzany w celu przywrócenia prawidłowego działania całego systemu grzewczego. W czasie kontroli komina można wykryć nieprawidłowości takie jak:

  • Uszkodzenie konstrukcji komina,
  • Nieprawidłowość w drożności przewodów kominowych,
  • Błąd połączenia urządzeń grzewczych do komina,
  • Błędne działanie wentylacji grawitacyjnej,
  • Nieprawidłowość w budowie komina,
  • Nieprawidłowości w działaniu systemu grzewczego.

Przepisy ustawy Prawo budowlane, art. 62 ust. 1, zobowiązują mieszkańców do kontroli przewodów kominowych. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna w wysokości 500 zł i jest nakładana przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Dlaczego należy przestrzegać przeglądów kominiarskich?

Oczywistym jest że przeglądy należy wykonywać ze względu dla zachowania bezpieczeństwa, jednak to nie jedyny powód. Kontrole przewodów kominowych należy wykonywać, aby:

  • Nie mieć problemów prawnych,
  • W przypadku problemów z instalacją grzewczą, pożarem otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela,
  • Nie ulec zaczadzeniu lub zatruciu szkodliwymi substancjami,
  • Być pewnym, że system grzewczy działa poprawnie i nie naraża nas na dodatkowe koszty.

W przypadku nie posiadania ważnego zaświadczenia o prawidłowej funkcjonalności przewodów kominowych podczas jakiegokolwiek wypadku możemy zostać obarczeni odpowiedzialnością za jego wystąpienie. Niezależnie czy w wyniku zdarzenia ucierpiały osoby, czy obyło się bez ofiar, jeśli ekspertyza wykazała, że przyczyną wypadku była nieprawidłowo działająca instalacja kominowa, a my nie będziemy mieli dokumentów, zostaniemy obarczeni winą.

Identyczna sytuacja jest podczas gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do narażenia życia ludzi lub wybuchu pożaru w przewodzie kominowym, brak dokumentu z kontroli przewodów kominowych jest równoznaczny z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Możemy zostać oskarżeni o zniszczenie mienia lub o nieumyślne spowodowanie śmierci w wyniku zaniedbań obowiązku ustawowej kontroli

Najlepiej kontrolę stanu przewodów spalinowych najlepiej przeprowadzić przed oraz po zakończeniu sezonu grzewczego, a w przypadku przewodów wentylacyjnych raz na rok.