Inwentaryzacja przewodów kominowych

Strona główna » Oferta » Inwentaryzacja przewodów kominowych

Kiedy potrzebna jest inwentaryzacja przewodów kominowych?

W sytuacji kiedy chcemy znać faktyczny stan przewodów kominowych powinna zostać wykonana inwentaryzacja przewodów kominowych. Dzięki niej dostarczane są informacje przydatne podczas generalnego remontu całego budynku, wątpliwości odnośnie prawidłowych podłączeń kominowych w mieszkaniach. Stare projekty budowlane często nie przedstawiają obecnego stanu całego budynku, zawierają one pierwotny stan i nie uwzględniają zmian które zaszły na przestrzeni lat, takich jak remonty, zmiany w podłączeniu urządzeń grzewczych i wentylacyjnych spowodowanych przez zwykłe zatkanie przewodów czynnikami zewnętrznymi takimi jak ptasie gniazda czy gruz.

Co zawiera inwentaryzacja kominów?

Prawidłowa inwentaryzacja przewodów kominowych zawiera szkic dachu wraz z naniesionymi kominami, z ilością przewodów kominowych oraz ich obecnym przeznaczeniem. Fachowo wykonany szkic powinien posiadać numeracje dzięki której można szybko lokalizować kanały kominowe oraz łatwo odnaleźć informacje o ich parametrach.

Inwentaryzacja kominów musi dostarczyć informacje o każdej kieszeni kominowej. Podstawowe informacje które zawiera inwentaryzacja to długość. Pozwala to zorientować się czy dany przewód sięga do końca budynku, czy tylko do najwyższej kondygnacji. Inspekcja kamerą kominową pozwala sprawdzić realną długość przewodu oraz to czy nie jest zagruzowany.

Kolejnym parametrem jest przekrój poprzeczny. Pozwala on ustalić czy dany kanał nadaje się do dalszej eksploatacji zgodnie z normami prawa budowlanego. Inspekcja kamerą pozwala na wykrycie zwężeń, skosów oraz przeszkód takich jak zbrojenia budynku. Dzięki temu można wytypować odpowiedni przewód do montażu wkładu do kotła C.O.

Dobrze wykonana inwentaryzacja kominów jest wielką pomocą dla projektanta i pozwala unikać niepotrzebnych wydatków